Bezpečnost potravin

Dvě nové GM kukuřice: veřejná diskuse

Vydáno: 24. 7. 2009
Autor:

Do 3.9.2009 se lze vyjádřit ke stanoviskům EFSA týkajícím se “Maize MON 88017xMON 810” a “Maize MIR 604”.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 21. července 2009 dvě nová stanoviska týkající se GM kukuřice. Stanoviska se týkají povolení umístit na trh potraviny, krmiva a jiné výrobky obsahující nebo sestávající z GM kukuřice (např. kukuřičná zrna) a potraviny a krmiva vyrobené z této kukuřice (např. mouka, olej).
Jde o:
 
2) Maize MIR 604 (Syngenta)
 
Ve shodě s nařízením (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech se veřejnost může ke stanoviskům po dobu jednoho měsíce (do 3.9.2009) vyjadřovat, a to na předepsaných formulářích.: