Bezpečnost potravin

Dvě houby snižují výnosy řepky

Vydáno: 13. 5. 2009
Autor:

Příčinou podprůměrných výnosů řepky ve Velké Británii jsou dva nově objevené druhy hub.

Moderní odrůdy řepky mají výnosový potenciál až 5 t/ha. Navzdory tomu se ve Velké Británii pohybuje průměrná úroveň výnosů jen okolo 3 t/ha. Hledáním příčin se zabývala zemědělská fakulta University Warwick. Vědci nalezli na kořenech rostlin řepky dvě houby: Olpidium brassicae a Pyrenochaeta lycopersici. Těmto houbám se nejlépe daří v osevních postupech se zastoupením malého počtu plodin, např. při pěstování řepky každé dva nebo tři roky na stejné ploše. Na druhé straně pokud se řepka pěstuje na pozemku poprvé, vyskytují se jen zřídka. Téměř 20 % hub, které byly nalezeny na kořenech řepky pěstované v monokultuře, bylo z rodu Olpidium, zatímco u řepky v tříletém osevním postupu to bylo jen 5 %. Houba Pyrenochaeta tvořila 4,5 % mykoflóry na kořenech řepky pěstované v monokultuře a 2,5 % v případě tříletého osevního postupu. Žádná z těchto dvou hub nevyvolává symptomy choroby na listech nebo šešulích, přesto se vědci domnívají, že působí pokles výnosů řepky.
Vědci z University Warwick zjistili, že v osevním postupu se zastoupením malého počtu plodin se v půdě vyskytuje dvojnásobné množství houby Olpidium než na plochách, na nichž se řepka pěstuje poprvé po delší době. Fungicidní postřik proti fomové hnilobě kořenového krčku neměl na „nové“ houby žádný vliv. Spory houby Olpidium v půdě přežívají více než 10 let. Rostliny na stanovištích poprvé osetých řepkou mají kromě toho hlubší kůlový kořen.
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 5, s. 8