Bezpečnost potravin

Dva sudy se střevy zadrženy

Vydáno: 23. 1. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 23.1.2009.

Na základě sdělení z RASFF, tj. systému rychlého varování, jsme se dozvěděli, že do ČR přišla z Rakouska (přes Německo) zásilka závadných nasolených vepřových střev, původem z Číny. Tato střeva využívaná v potravinářském průmyslu k výrobě různých uzenin nesplnila podmínky zdravotní nezávadnosti. V Německu po odběru vzorků v nich byla zjištěna přítomnost zakázané látky nitrofuran.
 
Celkem 2 sudy s 600 svazky střev směřovaly do masokombinátu prostřednictvím firmy, která neměla oprávnění k obchodování s potravinami a surovinami živočišného původu. Takže, kromě toho, že zadržená zásilka čínských střev nebyla propuštěna do oběhu, tj. do potravinářské výroby, bylo zahájeno se zmíněnou firmou správní řízení pro nesplnění podmínek veterinárního zákona. Za to, že firma nebyla způsobilá, tj. nebyla registrována u místně příslušné krajské veterinární správy, tudíž „nebyla v registru“, jí hrozí udělení pokuty až do výše jednoho milionu korun.
 
Zatím je celý případ v šetření, nicméně výsledkem je, že celá zásilka byla pozastavena a bude buď vrácena zpět, nebo tzv. neškodně odstraněna. Firma, jejímž prostřednictvím byla zásilka dovezena, nebude trestána za nekvalitu střev, to samozřejmě ovlivnit nemohla, ale bude s ní vedeno správní řízení za porušení veterinárního zákona, protože nesplnila podmínky registrace. Celý případ řeší krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj a pro Pardubický kraj.
 
I z tohoto případu je zřejmé, že systém rychlého varování je účinný a má za cíl chránit zákazníky jak přímo, před potenciálně či skutečně závadnými výrobky, tak i výrobce před použitím závadných surovin živočišného původu.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR