Bezpečnost potravin

Dva nové vědecké panely EFSA

Vydáno: 20. 1. 2008
Autor:

Vzniknou v polovině roku 2008 rozdělením dosavadního panelu pro aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami.

Dne 11. září 2007 rozhodl řídicí výbor EFSA o tom, že se vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (panel AFC) rozdělí přibližně v polovině roku 2008 na dva samostatné vědecké panely. Ty se budou nazývat:

* panel pro potravinářská aditiva a nutriční látky přidávané do potravin (panel ANS),

* panel pro materiály v kontaktu s potravinami, aromata a pomocné prostředky (panel CEF).
 
K rozdělení dosavadního panelu AFC dojde proto, aby se dále rozšířila oblast, pro kterou bude EFSA vydávat znalecké posudky a aby se urychlil proces vydávání těchto vědeckých stanovisek. EFSA uveřejnil výzvu týkající se náboru nových odborných pracovníků do nově vytvořených vědeckých panelů.