Bezpečnost potravin

Dva nové případy BTV typu 6 v Německu

Vydáno: 25. 11. 2008
Autor:

V Německu byl v tomto týdnu potvrzen výskyt katarální horečky ovcí typu 6 u dvou kusů skotu.

Borken (aho) – U dvou kusů skotu v lokalitě Vreden (okres Borken) byla 18. listopadu prokázána nákaza virem katarální horečky ovcí typu 6 (BTV 6). Postižená zvířata, která pocházela z jednoho nizozemského podniku, byla neprodleně poražena.
V současné době se provádějí namátkové kontroly ve 12 zemědělských podnicích, nacházejících se v okruhu jednoho kilometru okolo postižené farmy ve Vredenu. Podle vyjádření příslušného veterinárního lékaře nedojde k rozšíření dosud přijatých restrikčních opatření, protože se předpokládá, že se obě zvířata infikovala již v Nizozemí. Zřízení tří uzavřených pásem se týká celkem 236 zemědělských podniků s celkovým počtem 17 749 kusů přežvýkavců. Ve všech třech uzavřených zónách platí přísná pravidla regulace přesunů přežvýkavců.        
 
Kreis Borken: Zwei Fälle des Blauzungenvirus Typ 6 in Vreden aufgetreten
[cit. 2008-11-21], www.animal-health-online.de