Bezpečnost potravin

Důsledky případného označování země původu

Vydáno: 12. 10. 2010
Autor:

Asociace UEAPME poukazuje na rozpor s pravidly mezinárodního obchodu, nevýhody pro SME a další.

Evropský parlament schválil v červnu 2010 v prvním čtení upravený návrh Komise na povinné označování země původu, které má být součástí připravovaného nařízení o označování/o informacích (Food Information Act/Regulation). Je navrženo označování země původu u všech druhů masa (nejen hovězího), drůbeže, mléčných produktů a dalších jednosložkových produktů, a také masa, drůbeže a ryb, pokud jsou hlavní složkou zpracované potraviny.

Podle Evropské asociace řemeslníků a malých a středních podniků UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprices) však je rozpor mezi politickou vůlí na zviditelnění země původu a pravidly mezinárodního obchodu.

Seznam připomínek k povinnému uvádění země původu:

         uváděná informace má být založena na potřebnosti takového údaje pro spotřebitele,

         neposkytuje žádnou výhodu z hlediska zpětné dohledatelnosti/vysledovatelnosti,

         vyvolává protievropskou atmosféru,

         je v konfliktu s duchem WTO,

         je protekcionistické,

         znevýhodňuje dodavatele ze zemí mimo EU,

         může znamenat klamnou informaci o produktu,

         vyžaduje nepěkný obecný údaj “pochází z různých zemí“,

         znamená vysoké náklady,

         je obzvlášť nepraktické pro SME,

         omezuje pestrost sortimentu a možnost výběru,

         není podloženo předběžným vyhodnocením dalekosáhlých důsledků.


EU Food Law, 2010, č. 451, s. 6-7