Bezpečnost potravin

Důsledky kontaminace irského vepřového dioxiny

Vydáno: 19. 1. 2009
Autor:

Vyskytují se výzvy, aby všechny druhy masa byly označovány zemí původu. Diskutují se opatření, která by zabránila, že aféra postihne i nevinné producenty.

V souvislosti se skandálem týkajícím se masa pocházejícího z Irska a obsahujícího dioxiny (prosinec 2008) požadují někteří členové Evropského parlamentu, aby byly všechny druhy masa povinně označovány zemí původu. Někteří navíc požadují, aby byl uveden původ hlavní složky výrobku složeného z více surovin.
Oponenti tvrdí, že k informování stačí uvádění čísla výrobního podniku v rámci povinné „zdravotní značky“ na výrobcích živočišného původu (jenže podnik provádějící zpracování/balení masa může být jinde než v zemi původu masa). Uvedení země původu stejně nepomůže při hledání původce kontaminace.
Při aféře s kontaminovaným irským vepřovým masem bylo varování i stahování z trhu provedeno velmi operativně, ale plošně. I když bylo zjištěno, že krmivo obsahující dioxiny bylo zkrmováno jen na deseti farmách z celkových 400 (to znamená 6 až 7 % irské produkce vepřového masa), tak stahování masa z trhu a blokování exportu postihlo i ostatní irské producenty. Celkem bylo ve 13 členských státech staženo z trhu kolem 10 000 t a asi 2 000 t z třetích zemí. Jedna z třetích zemí v důsledku aféry blokuje import masa z EU.
Pokud jde o zpracovatelské závody, bylo kontaminované maso dodáno do 12 podniků v Severním Irsku a 12 podniků v Irské republice. Dohledatelnost probíhala s obtížemi, přestože Spojené království má postup zaveden lépe než řada jiných zemí.
Podle Irského úřadu pro bezpečnost potravin však není třeba nebezpečí z obsahu dioxinů přeceňovat. Pokud by došlo ke konzumaci kontaminovaného masa, jednak by se jednalo jen o krátkodobý příjem, jednak jsou dioxiny obsaženy především v tukové tkáni, jen nepatrně v libové svalovině. Takže postiženo je jen asi 10 % hmotnosti masa. Navíc zjištěné množství bylo jen mírně nadlimitní. Po obdobných incidentech, kdy zvýšené množství dioxinů působilo krátkodobě – v r. 1976 v Itálii (Seveso) a v r. 1999 v Belgii – neukázal následný monitoring na poškození zdravotního stavu obyvatel.
Pokud šlo o kontaminaci hovězího masa, bylo dioxinovým krmivem postiženo jen 45 farem z 110 000, jen 0,2 % kusů dobytka (ca 3 000 kusů). Hovězí nebylo staženo z oběhu, ale postižená zvířata byla postavena mimo potravinový řetězec – žádné produkty z nich nepřijdou na trh. U hovězího dobytka je riziko menší než u prasat, protože konzumují širší spektrum potravy a kromě ji zpracovávají jinak. Navíc je u hovězího důkladněji zajištěna dohledatelnost.

Další informace
: