Bezpečnost potravin

Dusíkaté hnojivo nové koncepce

Vydáno: 28. 7. 2008
Autor:

Nová koncepce hnojení dusíkem vyvinutá v Austrálii spočívá v aplikaci postřiku připraveného z lyofilizovaných bakterií, které přeměňují molekulární vzdušný dusík na amonný dusík dostupný rostlinám.

Bakterie přeměňují elementární vzdušný dusík na formu dostupnou rostlinám. Tuto přeměnu zajišťuje i produkt TwinN, který byl vyvinut v Austrálii a představuje novou koncepci hnojení. Vysoce účinná směs živých kultur fixujících dusík – tří bakteriálních kmenů včetně živných půd – dodávaná v lyofilizované formě by měla jiná dusíkatá hnojiva doplnit nebo nahradit. Zlepšit by se měla také dostupnost dalších půdních živin a tím i vitalita porostů. Podle společnosti A.A.T. ve Wittenburgu, která tuto látku dodává, generují bakterie přibližně 50 % potřeby dusíku pro rostliny a poskytují ho podle potřeby rostlinám. Produkt je zasílán poštou jako balíček. Ampule o objemu 5 ml, která se smísí s 200 ml vody, odpovídá podle společnosti A.A.T. až 625 kg dusíku postačujícím pro 5 ha obilovin. Postřikem (50 až 500 l . ha–1) se doporučuje ošetřit obiloviny v růstové fázi BBCH 29 a trvalé travní porosty večer za vlhkého počasí. K aplikaci je možné použít polní postřikovače nebo zavlažovací systémy za těchto podmínek: maximální tlak na postřikovači 3 bar, minimální velikost trysek 0,3 mm, bez injekčních trysek, ne za sucha. První zkušenosti z Velké Británie v roce 2007 ukázaly, že při novém způsobu hnojení jsou náklady na hektar nižší než při běžné aplikaci dusíku ve formě dusičnanu amonného. Náklady na standardní ošetření se pohybují okolo 60 EUR na hektar (včetně DPH). Používání účinné látky je od začátku roku 2008 povoleno také v ekologicky hospodařících podnicích.
Více informací lze nalézt na adrese www.twin-n.info.