Bezpečnost potravin

Druhá zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách

Vydáno: 13. 7. 2010
Autor:

Výsledky monitoringu potravin v EU v roce 2008.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil svou výroční zprávu o reziduích pesticidů v potravinách monitorovaných v roce 2008. Ve zprávě se rovněž uvádí zatížení evropských spotřebitelů těmito rezidui získanými ze stravy.
Podle zprávy 96,5 % analyzovaných vzorků splňovalo maximální koncentrace reziduí (MRL) pesticidů schválené v potravinářských výrobcích v EU. V roce 2008 překročilo 3,5 % analyzovaných vzorků MRL, v roce 2007 to bylo 4,2 %.
Celkem bylo analyzováno více než 70 tisíc vzorků z téměř 200 různých typů potravin. Metody používané v členských státech k monitorování dokázaly detektovat až 862 různých pesticidů. Zpráva EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj. EFSA