Bezpečnost potravin

Druhá studie Ramazzini proti aspartamu

Vydáno: 23. 3. 2007
Autor: pospisilova

Druhá studie potvrzuje původní výsledky o vlivu vysokých dávek aspartamu na vznik rakoviny a znovu vyvolává diskusi.

Institut „European Ramazzini Foundation of Oncology“ v Boloni vydal na základě tříletého výzkumu druhou studii o aspartamu. Výsledky zahrnují i vliv expozice aspartamu na dosud nenarozené děti. Tato publikace znovu podněcuje debatu, kterou se úřad EFSA v r. 2006 pokusil uzavřít s tím, že nebyla vyhodnocena závislost na dávce a že výskyt leukémie byl ovlivněn skutečností, že pokusné krysy byly oslabené plicní infekcí. Infekce však není jednoznačně prokázána, ale i v případě její existence je zde výsledek, že u krys krmených aspartamem je vyšší incidence rakoviny.
V nové studii bylo použito větší množství pokusných zvířat, které stejně jako v předcházející studii byly ponechány v přirozeném prostředí.
Ramazzini tvrdě hájí závěry své první studie kritizované EFSA. Oponuje také, že EFSA nemá právo požadovat snímky potvrzující patologické změny, a nehodlá zodpovídat dotazy EFSA, jako po první studii.
Závěrem první studie prezentované v r.2005 bylo, že krysy krmené sladidlem aspartam vykazovaly zvýšený výskyt leukémie a lymfomů (nádory mízní tkáně). EFSA začal na problematice pracovat v r. 2006, kdy získal od institutu Ramazzini doplňující údaje. Panel EFSA stanovil za přijatelnou denní dávku množství aspartamu 40 mg/kg tělesné hmotnosti. Tato dávka se překročí, pokud člověk spotřebuje denně 80 balení sladidla do kávy. Uvádí se, že průměrná konzumovaná dávka v USA a západní Evropě je 20 mg. Je otázkou, zda vyjádření EFSA je ovlivněno tlakem průmyslu vyrábějícího a využívajícího toto umělé sladidlo.
Další informace o aspartamu: