Bezpečnost potravin

Dřepčíka olejkového letos na podzim nepodceňovat

Vydáno: 5. 11. 2008
Autor:

Plynulý přechod podzimu ve velmi mírnou zimu pravděpodobně i letos umožní samičkám klást vajíčka po dlouhé časové období.

V některých oblastech pěstování řepky na severu Německa se v letošním roce vyskytuje dřepčík olejkový silněji než vloni. Inkrustace osiva sice zabrání časným požerovým škodám, po několika týdnech se ale koncentrace účinné látky v důsledku intenzivního růstu může silně snížit. Často pak lze nalézt nejen dospělce ve žlutých miskách, ale i typicky vyžrané otvory v listech.
Brzy po skončení úživného žíru kladou samičky vajíčka. V nadcházejících týdnech je proto třeba věnovat pozornost dalšímu vývoji. Pokud se ve žlutých miskách objevují stále noví dospělci, je vhodná aplikace povolených insekticidů na bázi pyrethroidů. Co se týče termínu aplikace, je třeba pamatovat na to, že v případě kontinuálního přechodu podzimu ve velmi mírnou zimu mohou samičky klást vajíčka po dlouhé časové období, které zasahuje daleko do zimy.
Líhnoucí se larvy nejprve napadají řapíky listů. Pokud se při mírném počasí brzy vyvinou stonky, mohou být rovněž napadeny. Larvy se postupně do stonků zavrtávají, vyžírají je a před kuklením se přesunují do půdy. Vedle přímých škod v podobě zničených pletiv se silně snižuje stabilita poškozených stonků. Napadené stonky praskají a otevírají tak vstupní bránu fytopatogenním houbám. Požerové škody na stoncích tak nemusí být bezpodmínečně vždy způsobeny krytonosci.