Bezpečnost potravin

Dovoz veterinárního zboží z Japonska

Vydáno: 12. 4. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6.4.2011.

Zdá se, že japonské potíže s nehodou  jaderné elektrárny ve Fukušimě hned tak neskončí, proto Evropská Komise uložila zvláštním nařízením členským zemím, zatím do konce června, věnovat zvýšenou pozornost dovozům z Japonska.

Na základě tohoto prováděcího nařízení požaduje EU, aby produkty z postižených oblastí byly vybaveny výsledky vyšetření na radioaktivitu (přítomnost radionuklidů), což kontrolní orgány na vstupních místech do EU (pohraničních veterinárních stanicích) prověří. Tyto kontrolní orgány jsou též oprávněny a i Komisí vyzvány k odebírání vzorků a uvolnit zásilky až poté, když splní potřebné legislativou dané požadavky. Komise má být jednou týdně informována o všech dovozech. V případě pozitivního zjištění pak má zafungovat systém rychlého varování RASFF.

Pokud jde o veterinární zboží, myslí se jím suroviny a potraviny živočišného původu a krmiva pro hospodářská či zájmová zvířata s obsahem živočišné bílkoviny.

Pro ČR toto všechno znamená zvýšenou pozornost na našem jediném vstupním místě, tj. na pohraniční veterinární stanici v Praze Ruzyni. O všech aspektech nařízení Komise již byla informována Městská veterinární správa v Praze, která za pohraniční veterinární správu v Praze Ruzyni zodpovídá.  

V letošním roce zatím žádná veterinární zásilka z Japonska nebyla odbavena. Pokud jsou takovéto zásilky uvolněny na intrakomuinitární trh pohraničními veterinárními stanicemi na vnějších hranicích EU, znamená to, že splňují podmínky požadované EU.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR