Bezpečnost potravin

Dovoz mořských produktů do EU: seznamy třetích zemí

Vydáno: 18. 12. 2009
Autor:

Rozhodnutí Komise 2009/951/EU.

Rozhodnutím Komise 2009/951/EU ze dne 14. prosince 2009 se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu.