Bezpečnost potravin

Dovoz hlodavců k lidské spotřebě

Vydáno: 26. 9. 2007
Autor: pospisilova

EFSA má zpracovat stanovisko ohledně zdravotních aspektů dovozu 7 druhů hlodavců do EU. Občas dochází k jejich dovozu kvůli poptávce ze strany určitých etnik.

Úřad EFSA byl požádán o stanovisko ohledně posouzení zdravotních rizik souvisejících s konzumací sedmi druhů hlodavců: morče, činčila, nutrie, bobr, řekomyš menší a větší (Thryonomys, lesser cane rat, greater cane rat),kapybara. Jsou mezi nimi i takoví, kteří jsou chováni jako domácí mazlíčci. Požadavek přišel od obchodníků, kteří chtějí vyjít vstříc požadavkům určitých etnik, která maso hlodavců v kuchyni tradičně používají.

Podle DG SANCO se maso hlodavců do řady členských států dováží, ale chybí pro to harmonizovaná pravidla na úrovni společenství. Stanovisko EFSA má sloužit jako výchozí krok k případnému vytvoření takových pravidel. První diskuse proběhla při jednání panelu odborníků na problematiku welfare ve dnech 5. a 6. září 2007 v Parmě. Vyplynulo z toho, že pozornost musí být věnována podmínkám chovu v třetích zemích, hledisku welfare a způsobu porážky před dovozem.