Bezpečnost potravin

Dovoz a pěstování GM-plodin v Evropě

Vydáno: 16. 2. 2008
Autor:

Vypršel termín WTO ohledně umožnění dovozu GM-plodin do EU. Kromě toho se některé země se brání pěstování GM-kukuřice na svém území.

11. ledna vypršel termín stanovený nařízením Světové obchodní organizace (WTO), do kterého měla EU umožnit dovoz geneticky modifikovaných odrůd plodin. V souvislosti s tím hrozí odvetná opatření především ze strany USA, Kanady a Argentiny. Poslední ze zemí EU, která uplatňuje zákaz dovozu dvou GM-odrůd kukuřice je Rakousko. Komise však dosud nevyužila svou pravomoc, aby tento zákaz zrušila, i když Rakousko údajně nepředložilo nové vědecké důkazy o negativním dopadu GM. V říjnu 2007 podpořilo stanovisko Rakouska 15 členských států EU. Případná odvetná opatření by mohla postihnout všechny státy EU.
Kromě problému s uváděním GM-plodin na trh, existuje další problém s pěstováním takových plodin. Francie zvažuje zákaz pěstování GM kukuřice MON 810, která je dosud jako jediná schválená k pěstování EU (směrnice 1998. Již dříve se proti tomu postavily i státy jako Rakousko, Maďarsko a Řecko. Své stanovisko odůvodňují tím, že zatím jsou pro vyhodnocení dopadů k dispozici jen krátkodobé zkušenosti. Tyto státy považují za problematické, že by došlo
– k většímu rozšíření GM-kukuřice, než jaké se předpokládalo při schválení Komisí v r. 1998,
– k vytváření rezistentního hmyzu,
– k vlivu na floru a faunu.
Dále francouzský Úřad pro bezpečnost potravin (AFSSA) vydal negativní stanovisko k uvádění do oběhu odrůdy kukuřice rezistentní vůči hmyzu (MON 89034) a dvou hybridů (MON 89034 x NK 603 a MON 89034 x MON 88017). Bez doplňujících informací nelze rozhodnout o bezpečnosti.
Řeznicko-uzenářské noviny, 2008, č. s. 15
EU Food Law, 2008, č. 329, s. 5-6
EU Food Law, 2008, č. 330, s. 15-16