Bezpečnost potravin

Dotazníkové šetření mezi organizacemi spol. s EFSA podle čl. 36

Vydáno: 27. 10. 2020
Autor: KM EFSA

Termín pro odeslání dotazníku: 6. 11. 2020

EFSA se obrátil organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36 s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož účelem je zmapovat zkušenosti organizací ze spolupráce s EFSA prostřednictvím zapojení do řešení grantů, výběrových řízení a zapojení se do činnosti vědeckých panelů. Závěry z šetření hodlá EFSA využít pro vytvoření budoucích „vzájemně přínosných modelů spolupráce“.

Tato aktivita souvisí novým nařízením (EU) 1381/2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik
v potravinovém řetězci v EU
, které bude použitelné od 27. března 2021. Toto nařízení přinese EFSA, zjednodušeně, více práce, ale také podstatné navýšení rozpočtu. Část práce proto hodlá EFSA přenést na organizace v členských státech a funkční grantový systém podle čl. 36 je existujícím dostupným nástrojem, který EFSA může využít, aby realizaci úkolů přenášených na organizace dokázal zaplatit. Pro organizace „na seznamu“ to znamená další příležitost pro zapojení či prohloubení jejich spolupráce s EFSA. To na druhou stranu ale vyžaduje něco navíc, oproti „klasické“ spolupráci, tedy znalost vodítek a řídících dokumentů, které EFSA využívá při přípravě svých výstupů (a schopnost je použít). Tyto dokumenty jsou volně dostupné na webu EFSA. Jejich znalost mimo EFSA není v současné době samozřejmá, ale je zcela jistě nezbytná pro případnou budoucí spolupráci.

Mezi jednotlivými členskými státy je velký rozdíl v požadavcích národních právních předpisů, které definují organizační, finanční či personální limity organizací a je nezbytné, aby EFSA tyto rozdíly vnímal a s ohledem na to byl schopen v „budoucích modelech spolupráce“ zajistit určitou flexibilitu. S ohledem na výše uvedené považujeme za velmi důležité, aby se do průzkumu zapojily nejlépe všechny organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36.

Zdroj: KM EFSA