Bezpečnost potravin

Dosavadní šetření neprokázalo nadlimitní obsah dioxinů v potravinách v ČR

Vydáno: 4. 2. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 4.2. 2011.

Průběh „dioxinové kauzy“, která má svůj původ v Německu, byl v České republice od samotného počátku sledován českým Národním kontaktním místem (NKM) Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který spravuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Členské státy EU, které jsou do tohoto systému napojeny, se navzájem informují o rizikových potravinách a krmivech na evropském trhu.

Pracovníci českého Národního kontaktního místa se 4. ledna 2011 obrátili na kolegy z německého NKM i na Generální ředitelství  pro zdraví a spotřebitele (DG SANCO) při Evropské komisi s písemnou žádostí o průběžné poskytování informací k tomuto případu, o němž se stejně jako česká veřejnost, dověděli z médií. Prostřednictvím NKM RASFF začaly české kontrolní orgány případ nepřetržitě sledovat a podnikat vlastní kroky, aby tak zjistily skutečnou situaci na českém trhu a aby bylo možné zabránit možným dodávkám produktů kontaminovaných dioxiny do České republiky.

Ze šetření německých dozorových orgánů vyplynulo, že německá firma Harles und Jentzsch vyrábějící krmné tuky použila jako surovinu směsi mastných kyselin s obsahem dioxinů mnohonásobně překračujícím maximální povolený limit. Tyto krmné tuky byly dodány celkem 25 německým výrobcům krmných směsí a následně použity jako krmivo pro drůbež, prasata, skot a králíky. V Německu byly proto uzavřeny tisíce farem a kontrolní orgány začaly odebírat vzorky výrobků živočišného původu v Německu. Nadlimitní koncentrace dioxinů byly zjištěny zejména ve vzorcích vajec (33 nadlimitních z celkového počtu 209) a mase nosnic (3 nadlimitní z celkového počtu 13). Ve vepřovém mase bylo zjištěno šest nadlimitních nálezů z 269 odebraných vzorků. Žádné dioxiny nebyly nalezeny v hovězím mase ani v mléce.

V průběhu šetření se prokázalo, že přes 4500 kg masa pocházejícího z farmy, kde docházelo k občasnému krmení krmnou směsí kontaminovanou dioxiny, bylo dodáno i do České republiky. České kontrolní orgány poté, kdy obdržely tuto informaci z RASFF v Bruselu, ihned zahájily šetření následné distribuce masa v rámci České republiky. Část masa se podařilo zadržet a byly odebrány vzorky pro laboratorní analýzu. Zbývající množství bylo dodáno drobným odběratelům, zejména ve veřejném stravování. Ani jeden z výsledků laboratorních rozborů neprokázal nadlimitní množství dioxinů. Kvůli zpoždění informace, kterou české NKM dostalo z DG SANCO až po opakované urgenci, poslal ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta stížnost Evropské komisi.

České kontrolní orgány od začátku vypuknutí celé kauzy intenzivně odebíraly vzorky vytypovaných potravin živočišného původu a také krmných směsí z Německa. SZPI prozatím odebrala 30 vzorků vajec, drůbežího, vepřového a hovězího masa. Státní veterinární správa ČR má odebraných 45 vzorků. Ani jeden výsledek laboratorních rozborů neprokázal nadlimitní obsah dioxinů. Dosavadní výsledky tedy nasvědčují, že se potraviny/suroviny se zvýšeným obsahem dioxinů na český trh nedostaly. Evropská komise včera také vyvrátila tvrzení o tom, že by prostřednictvím systému RASFF informovala o distribuci kontaminovaného krmného tuku či krmiva na území České republiky, jak zaznělo mylně v některých médiích.

(Zpracovala: Petra Hoferková, oddělení komunikace, SZPI)