Bezpečnost potravin

Doporučuje se snížení příjmu soli o 5 g/den

Vydáno: 16. 2. 2010
Autor:

Podle meta-analýzy provedené v UK, omezení obvyklého příjmu soli o polovinu významně sníží počet úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

Podle vědců z univerzity v Naples Medical School (Itálie) a Warwick Medical School v Coventry (UK) je vyšší spotřeba soli spojena s významně vyšším výskytem mrtvice a všech kardiovaskulárních  onemocnění.
Redukce příjmu soli o 5 g/den u obyvatelstva může každý rok zabránit přibližně 1,25 miliónům úmrtí na mrtvici a téměř 3 miliónům úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.
Dobrovolný osobní přístup při redukci příjmu soli je užitečný, vědci ale doporučili státní regulaci při snižování příjmu soli.
Jednou z  bariér účinějšího uskutečňování veřejné zdravotní politiky do praxe je historická opozice potravinářského průmyslu, založená na argumentech, že dostupné důkazy nepotvrzují významné výhody pro obyvatelstvo při moderním snižování příjmu soli.

V publikované „Meta-analýze“ vědci zpracovali 6 studií z USA, 2 studie z Finska, 2 studie z Japonska a po 1 studii z Nizozemí, Skotska a Tchaj-wanu. 13 sledovaných studií splňovalo následující kritéria: byly publikované mezi lednem 1966 a prosincem 2008; byly to plánované veřejné studie; stanovily zvýšený příjem soli jako základ ohrožení zdraví; určily mrtvici nebo kardiovaskulární onemocnění jako očekávaný důsledek; studie sledovaly účastníky nejméně 3 roky, včetně dospělé populace; a uvedly počet exponovaných účastníků a podíl nebo počet příhod v různých kategoriích příjmu soli.
Podle „Meta-analýzy“ je obvyklý příjem soli přibližně 10 g/den ve většině západních zemích a více než 10 g/den v mnoha východoevropských a asijských zemích. Redukce soli o 5g/den by upravila spotřebu soli blízko k hodnotě 5 g/den doporučované Světovou zdravotnickou organizací WHO.
Podle současné zprávy Světové kardiologické federace (World Heart Federation) je celosvětově více než 5,5 miliónů úmrtí na mrtvici za rok a přibližně 17,5 miliónů úmrtí za rok na kardiovaskulární onemocnění.
Podle "Meta-analýzy" je snížení obvyklé spotřeby soli o  5g/den spojeno s 23 % snížením podílu mrtvice a 17% snížením podílu všech kardiovaskulárních onemocnění. „Meta-analýza“ byla publikována v British Medical Journal (24. 11. 2009).

Food Business News  5, 2009, č. 8, s. 20
Objednávka kopie článku