Bezpečnost potravin

Doporučený mezinárodní kodex pro zavedení všeobecných hygienických principů CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003

Vydáno: 9. 2. 2009
Autor: bodokova1

Anotace stručného výtahu dokumentu.

Hygienická pravidla pro oblast krmiv (Nařízení o hygieně krmiv) mají své základy v hygienických pravidlech pro potravinářský sektor. Obecné zásady všeobecných hygienických principů z CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003, proto mají obecnou platnost rovněž pro krmivářský sektor.
 
Nicméně, pro specifika obou sektorů by provozovatelé krmivářských podniků měli pohlížet na předkládaný výtah z CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003 jako na všeobecnou informaci, která jim může pomoci porovnat jimi dodržovanou správnou praxi v oblasti krmiv, s všeobecnými hygienickými principy v oblasti potravin.
 
Lidé mají právo očekávat, že jídlo, které požívají je bezpečné a vhodné pro spotřebu. Efektivní hygienické kontroly jsou tedy nezbytné k zabránění negativního vlivu na lidské zdraví a ekonomické konsekvence spojené s onemocněním z nevhodných potravin.
 
Tyto obecné principy jsou určeny vládám, průmyslu (tj. jednotlivé primární producenty potravin, výrobní provozy a procesy, servisní operace a obchodníky), včetně spotřebitelů.
 
Každý, včetně farmářů, pěstitelů, výrobců, obchodníků a spotřebitelů, má odpovědnost, aby se ujistil, že potravina je bezpečná a vhodná pro spotřebu.
 
Tyto obecné principy dávají pevný základ pro zajištění hygieny potravin a tam, kde to je vhodné, by měly být užity ve spojení s požadavky na mikrobiologická kritéria.
 
Hlavním cílem nových pravidel hygieny stanovených v čl. 6, nařízení o hygieně krmiv, je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele s ohledem na bezpečnost potravin a krmiv. Písm. e) uvádí požadavek na potřebu stanovení mikrobiologických kritérií založených na vědeckých kritériích rizik. V současné době nejsou pro krmiva mikrobiologická kritéria stanovena, ale v přípravě jsou pravidla, která by měla mikrobiologická kritéria u krmiv stanovit. Jedná se zejména o škodlivý účinek salmonel.
 
Dokument sleduje potravinový řetězec od primární produkce ke konečné spotřebě, a to z pohledu základních hygienických kontrol, které jsou prováděny na každém procesním stupni.
Stručný výtah dokumentu najdete na http://www.bezpecna-krmiva.cz/