Bezpečnost potravin

Doporučení 2010/161/ES o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách

Vydáno: 17. 5. 2010
Autor:

Komise vyzývá k monitoringu PFAS vzhledem k potenciálnímu riziku u některých skupin osob, u nichž může být překročena tolerovatelná dávka.

V rámci shromažďování dat o přítomnosti kontaminantů v potravinách vyzývá Komise členské státy v doporučení 2010/161/ES (OJ L 68, 18.03.2010, s.22), aby se v r. 2010 a 2011 zaměřily na sledování perfluoralkylovaných látek (PFAS), (především PFOS – perfluoroktan-sulfonát, PFOA – kyselina perfluoroktanová a jejich soli), které jsou používány k úpravě povrchů pánví proti přilnavosti, jako bariéra papírových obalů proti tukům a jako součást insekticidů. Tyto látky jsou ve značné míře nacházeny v prostředí, rybách, ptácích a savcích. Cílem je získání údajů potřebných k vypracování stanoviska o vlivu na zdraví lidí, což požaduje EFSA od odborné skupiny pro kontaminanty v potravinovém řetězci.

Stanovisko EFSA z července 2008 sice uvádí, že negativní vliv na obecnou populaci je nepravděpodobný, ale riziko je u některých osob, kteréí překračují tolerovatelný denní přívod.

Monitoring má také přispět k poznatkům ohledně vývoje zatížení prostředí těmito látkami.


EU Food Law, 20010, č. 431, s. 10-11