Bezpečnost potravin

Doporučené dávky vitaminu D pro seniory

Vydáno: 15. 12. 2009
Autor:

Na jednání výboru Institute of Medicine (USA) se diskutovalo o míře suplementace vitaminem D u všech populačních skupin. Pro snížení rizika zlomenin starých osob se doporučuje příjem nejméně 700 MJ.

Na jednání výboru Institute of Medicine ve West Lafayette (Indiana) byla diskutována problematika vitaminu D. Nedostatečné zásobení vitaminem D osob starších 65 let v USA projevující se především větší četností zlomenin kostí bylo prokázáno meta-analýzou (British Medical Journal, 2009).

Za nízký příjem je v meta-analýze považováno  200 – 600 MJ vitaminu D za den, za vysoký příjem 700 – 1000 MJ. Od příjmu 700 MJ je pozorováno snížení úrazů. Snížení rizika zlomenin nastává od 482 MJ a snižuje se se zvyšující dávkou.

Dosavadní denní doporučení jsou 200 MJ pro osoby ve věku do 50 let, 400 MJ pro osoby 51-70 let a 600 MJ pro osoby nad 70 let. Málo údajů existuje o příjmu vitaminu D kojenci do 3 měsíců. Nedostatek údajů se týká i potřeb dětí z vícenásobných či krátce po sobě následujících porodů, adolescentů, těhotenství adolescentů a závislosti příjmu vápníku a vitaminu D na barvě kůže. Dříve, než však dojde ke zvýšení doporučených dávek vitaminu D, měl by se udělat důkladný průzkum. Zatím není jednoznačné, jaký příjem je nutno považovat za nízký. Existuje názor, že příjem ze všech zdrojů (včetně slunečního světla a suplementů) by měl činit 3 500 až 5 000 MJ.

Byl vznesen návrh na doporučený příjem u dětí do 1 roku 400 až 1000 MJ, u dětí od 1 do 12 let 1000 – 2000 MJ a pro teenagery a všechny starší osoby 1500-2000 MJ. Za horní limit příjmu je zatím považováno 1000 MJ pro děti a 2000 MJ pro ostatní osoby. Podle Dr. Holicka z University Boston, by měl být horní limit pro děti do 1 roku 2000 MJ, pro děti 1 – 12 let 5000 MJ a pro ostatní 10 000 MJ.

Důležité je, aby současně s případným doporučením nebo s tvrzením uváděným na výrobku bylo bráno v úvahu a zmiňováno i přijímané množství vápníku. Přitom platí, že bez dostatečného příjmu vitaminu D nelze absorbovat dostatek vápníku. 

Food Bussiness News, 5, 2009, č. 14, s. 24

Objednávka kopie článku

Další informace:

Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials

Recent developments in vitamin D deficiency and muscle weakness among elderly people

EU doctors back elderly vitamin D fortification

Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D

Insufficient Levels Of Vitamin D Puts Elderly At Increased Risk Of Dying From Heart Disease