Bezpečnost potravin

Doplňovací volba jednoho nového člena Správní rady EFSA

Vydáno: 9. 4. 2021
Autor: KM EFSA

Termín pro přihlášení je 7. května 2021

Nezávislí odborníci s doložitelnou zkušeností z organizací reprezentujících zájmy spotřebitelů a jiné zájmy v potravinovém řetězci se vyzývají k vyjádření zájmu stát se členem Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Funkční období jednoho z členů skončí 30. června 2021. Tento člen bude nahrazen na období do 30. června 2022. Od 1. července 2022 bude mít Správní rada jiné složení (v souladu s nařízením (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci v EU bude Správní rada složená ze zástupců členských států EU).

Výzva byla publikována v Úředním věstníku EU dne 7. dubna 2021.

Zájem je možné vyjádřit vyplněním on-line přihlášky do 7. května 2021 (12:00 hod.).

Další informace je možné najít na webu EK, případně získat emailem zaslaným na adresu SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu.

Zdroj: EK