Bezpečnost potravin

Doplňkové látky

Vydáno: 15. 5. 2009
Autor: bodokova1

Legislativa týkající se doplňkových látek do krmiv

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 202/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmných směsích obsahujících lasalocid sodný (funkční skupina mikroorganismy).

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 203/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1137/2007, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis (O35) v krmivech obsahujících dekochinát a narasin/nikarbazin (funkční skupina stabilizátor střevní flóry).

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky Cycostat 66G (funkční skupina kokcidiostatika a jiné léčebné látky).

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 232/2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako doplňkové látky pro buvolí krávy určené k produkci mléka (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre) (stabilizátor střevní flóry).

Zdroj: www.bezpecna-krmiva.cz