Bezpečnost potravin

Dohoda o spolupráci EFSA a JRC podepsána

Vydáno: 14. 11. 2008
Autor:

Vědecká spolupráce na vývoji mezinárodních standardů pro zajištění bezpečnosti potravin a krmiv.

Dne 10. listopadu 2008 byla podepsána v Bruselu dohoda mezi Společným výzkumných střediskem (Join Research Centre, JRC) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) o spolupráci v oblasti vědy a vývoje mezinárodních standardů bezpečnosti potravin a krmiv.
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: JRC funguje jako jedno z generálních ředitelství Evropské komise. Vedle centrály v Bruselu má JRC sedm výzkumných institutů v pěti evropských zemích:

1. Institut pro referenční materiály a měření (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM) – Geel, Belgie

2. Institut pro transurany (Institute for Transuranium Elements, ITU) – Karlsruhe, Německo
3. Institut pro energetiku (Institute for Energy, IE) – Petten, Nizozemí
4. Institut pro ochranu a bezpečnost obyvatel (Institute for the Protection and the Security of the Citizen, IPSC) – Ispra, Itálie
5. Institut pro životní prostředí a udržitelný rozvoj (Institute for Environment and Sustainability, IES) – Ispra, Itálie
6. Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele (Institute for Health and Consumer Protection, IHCP) – Ispra, Itálie
7. Institut pro prospektivní technologické studie (Institute for Prospective Technological Studies, IPTS) – Sevilla, Španělsko

JRC zahájil v říjnu 2008 vydávání zpravodaje (JRC Newsletter).