Bezpečnost potravin

Dohoda mezi EU a Ruskem o pesticidech

Vydáno: 9. 8. 2010
Autor:

Jednání EU s Ruskem dospělo k dohodě o snížení ruských požadavků na MLR v ovoci a zelenině dovážené z EU.

Na základě specifických požadavků EU podpořených vědeckými důkazy, upravilo Rusko maximální limity reziduí (MLR) pro ovoce a zeleninu. Změněný ruský právní předpis vstoupil v platnost začátkem června 2010.

Po dlouhodobém vyjednávání dospěli zástupci EU a Ruska k dohodě ohledně limitů MLR pesticidů, která byla ohlášena 24. června 2010. V r. 2009 docházelo často k zamítnutí exportu z EU do Ruska z důvodů bezpečnosti potravin. Dohoda se týká ovoce a zeleniny, tzn. jablek, hrušek, hroznů, citrusů, peckového ovoce, jejichž objem exportu do Ruska činil 2,3 mld EUR, přičemž velká část kvůli přísnějším požadavkům neuspěla.

Rusko stále stojí mimo WTO, takže vyjednávání neprobíhalo prostřednictvím této ženevské instituce.

Na základě specifických požadavků EU podpořených vědeckými důkazy, upravilo Rusko maximální limity reziduí (MLR) pro ovoce a zeleninu. Změněný ruský právní předpis vstoupil v platnost začátkem června 2010.


EU Food Law, 2010, č. 442, s. 13

EU External Actions

Consolidation MLRs russian leg

Předcházející informace:

Hlavní ruské potravinářské normy