Bezpečnost potravin

Dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách

Vydáno: 5. 10. 2009
Autor:

Koordinovaný víceletý kontrolní program Společenství pro roky 2010, 2011 a 2012.

Nařízení Komise (ES) č. 901/2009 ze dne 28. září 2009 se týká koordinovaného víceletého kontrolního programu Společenství pro roky 2010, 2011 a 2012, jehož cílem je zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů.