Bezpečnost potravin

Dobré výsledky analýzy reziduí

Vydáno: 8. 2. 2011
Autor:

Výsledky monitorování německého Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin za rok 2009 potvrdily vysoký standard bezpečnosti produktů živočišného původu.

(BfT) – Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL) nyní zveřejnil výroční zprávu Národního kontrolního plánu reziduí za rok 2009.

Výsledky odrážejí vysoký a konstantně stabilní standard bezpečnosti. Podíl nálezů s nedovoleným obsahem reziduí v produktech živočišného původu je stále nízký. Překročení nejvyšších povolených hodnot u obsahu reziduí resp. reziduí nepovolených nebo zakázaných látek bylo prokázáno u 0,45 procent vzorků a pohybovalo se na úrovni let předchozích.

Většinu vyšetřovaných vzorků tvořily vzorky odebrané z těl skotu, prasat a drůbeže. Na obsah reziduí bylo vyšetřeno 15 080 vzorků těl skotu, 27 753 vzorků z prasat a 7 230 vzorků z drůbeže. Navíc bylo téměř 276 000 zvířat vyšetřeno na přítomnost inhibičních látek. Podíl pozitivních nálezů inhibičních látek se pohyboval okolo 0,25 procent. Velmi pozitivní byla situace u drůbeže, celkem bylo pozitivních pouze 0,04 procent vyšetřovaných vzorků. Hodnoty tak byly opět nižší než v roce předchozím.
Gute Ergebnisse
[2011-02-04], www.animal-health-online.de