Bezpečnost potravin

Do rejstříku CHZO byl zapsán název „Březnický ležák“

Vydáno: 30. 10. 2009
Autor: berankova1

Nařízením Komise (ES) č. 961/2009 ze dne 14. října 2009 byl zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (CHZO)  název „Březnický ležák".

Žádost České republiky o zapsání názvu „Březnický ležák“  do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení  byla zveřejněna v Ústředním věstníku Evropské unie. 
Komisí nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006.

Komise Evropských společenství proto přijala toto nařízení (č.961/2009):
Název  „Březnický ležák“ (CHZO)  ( Třída 2.1: Pivo , Česká republika)   se zapisuje do rejstříku CHZO.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
(Úřední věstník Evropské komise  OJ L 270, 15.10.2009, s.12)
 
 
Více informací o Březnickém ležáku 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie