Bezpečnost potravin

Do ČR nebylo distribuováno irské vepřové, ani prostřednictvím obchodních řetězců

Vydáno: 9. 12. 2008
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 9.12.2008.

Národní kontaktní místo Systému včasného varování (Rapid Alert System For Food and Feed) v ČR, které funguje v rámci Státní zemědělské a potravinářská inspekce, obdrželo první informace o případu irského vepřového masa kontaminovaného dioxiny v pátek odpoledne. Další notifikace následovaly během víkendu. SZPI informace dále distribuovala všem členům systému v ČR, např. orgánům ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární správě, Ministerstvu zemědělství, Generálnímu ředitelství cel atd.

Prostřednictvím systému RASFF obdržely všechny země EU také seznam všech dodávek vepřového masa mimo Irsko, které by mohly být potenciálně rizikové. Evropská komise v návaznosti na to doporučila tyto dodávky zadržet a otestovat na obsah dioxinů. Česká republika však v seznamu není uvedena, tj. z Irska do ČR by nemělo být žádné kontaminované maso distribuováno. 

SZPI přesto ještě o víkendu ověřovala, zda se na český trh nemohlo dostat irské vepřové zpracované a zabalené mimo ČR prostřednictvím obchodních řetězců. Toto podezření se do této chvíle nepotvrdilo. SZPI však i nadále tomuto případu věnuje zvýšenou pozornost a prověřuje původ masa a masných výrobků v obchodech. V případě podezření budou odebrány vzorky do laboratoří na stanovení obsahu dioxinů. SZPI při řešení této situace úzce spolupracuje s dalšími dozorovými orgány.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 9. 12. 2008