Bezpečnost potravin

Dny bezpečnosti potravin 2007

Vydáno: 15. 5. 2007
Autor: pospisilova

Ministerstvo zemědělství ČR, Úřad pro potraviny společně s Informačním centrem bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací připravují pro širokou veřejnost druhý ročník „Dnů bezpečnosti potravin“ v termínu 21. 5. – 27. 5. 2007

Ministerstvo zemědělství ČR, Úřad pro potraviny společně s Informačním centrem bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací připravují pro širokou veřejnost druhý ročník „Dnů bezpečnosti potravin“ v termínu 21. 5. – 27. 5. 2007
Základním cílem celé akce je poskytnut veřejnosti informaci o fungování systému bezpečnosti potravin v České republice, pozitivně ovlivnit názor spotřebitele na dostupnost bezpečných potravin na tuzemském trhu a v neposlední řadě ho upozornit i na jeho práva spojená s nákupem a konzumací potravinářských výrobků. Snahou je, aby spotřebitelé v České republice věděli, že na jejich stůl se nedostanou závadné potraviny.
Na přípravě „Dnů bezpečnosti potravin“ se budou podílet nejen všechny instituce, které systém bezpečnosti potravin v ČR zajišťují – Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, ale i řada dalších organizací, které problematiku bezpečných potravin řeší, ať již po stránce obchodní, organizační, výzkumné či kontrolní – Potravinářská komora ČR, Státní zemědělský a intervenční fond, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Sdružení obrany spotřebitelů, Spotřebitel.cz.
Dny bezpečnosti potravin se konají pod záštitou ministra zemědělství a budou formálně zahájeny tiskovou konferencí na Ministerstvu zemědělství v pondělí 21. května. Mediálním partnerem tohoto ročníku je vydavatelství Agral.
Dále v týdnu konání Dnů bezpečnosti potravin probíhají tyto akce:
Ve dnech 21.– 23. 5. 2007 organizuje Výzkumný ústav potravinářský Praha XXXVIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin ve Skalském Dvoře u Bystřice nad Pernštejnem
Od 22. do 23. 5. 2007 se bude konat v Praze 51. Kongres EOQ (kongres Evropské organizace pro kvalitu). Uskuteční se historicky 1. setkání EOQ manažerů kvality pod klíčovým tématem „Nová role manažerů kvality ve 21. století“
Dne 23. 5. 2007 se koná v Praze konference Food & Quality z tematické řady Retail in Detail, která se již několik let systematicky věnuje aktuálním trendům na maloobchodním trhu.
Poslední akcí, na kterou bychom Vás rádi upozornili, je 24. 5. 2007 zasedání České technologické platformy pro potraviny v Praze.
Podrobný program Dnů bezpečnosti potravin a další informace o aktivitách Informačního centra bezpečnosti

potravin zde