Bezpečnost potravin

Dlouhodobá strategie EU proti bázlivci kukuřičnému (Diabrotica virgifera)

Vydáno: 24. 6. 2009
Autor:

Regulace škůdců je důležitou součástí režimu zajišťování zdravých rostlin na území Společenství.

Komise se rozhodla provést analýzu ekonomického, sociálního a ekologického dopadu různých variant dlouhodobé strategie EU zaměřené proti Diabrotica virgifera (bázlivci kukuřičnému) – regulovanému škůdci kukuřice.

Související legislativní opatření:

* Rozhodnutí Komise 2003/766/ES o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území Společenství.

* Doporučení Komise 2006/565/ES o omezujících programech, které mají omezit další šíření organismu Diabrotica virgifera Le Conte v oblastech Společenství, v nichž byl potvrzen jeho výskyt.