Bezpečnost potravin

DLG-databanka krmiv

Vydáno: 15. 11. 2008
Autor:

Moderní online vyhledavatelná databanka krmiv obsahuje informace o 1300 druzích krmiv z konvenčního a organického zemědělství.

Německá zemědělská společnost (DLG) vybudovala společně se softwarovou firmou Medianet GmbH moderní online vyhledavatelnou databanku krmiv. Databanka nabízí možnost shromažďovat diferencovaně výsledky analýzy vzorků krmiv, následně je přiřadit a shrnout. V současné době databanka obsahuje okolo 1300 druhů krmiv pocházejících z konvenčního a organického zemědělství, která jsou uspořádána do jedenácti tzv. faset (fasety vyjadřují vlastnosti použité pro seskupování pojmů podle jejich podstaty).
 
Databanku je možné otevřít přímo na internetu na adrese http://datenbank.futtermittel.net, kde je k dispozici bezplatná demo verze a stejně tak i pokyny a podmínky používání databanky. Přístup do databanky je zpoplatněn. Poplatek je odstupňován podle režimu – roční předplatné ve standardním režimu stojí 40 EUR, v expertním režimu 60 EUR a 30 denní předplatné 10 resp. 15 EUR.
 
Další informace o databance je možné obdržet na adrese dbfm@dlg.org
   
DLG-Datenbank Futtermittel
DLZ, 2008, č. 9, s. 141