Bezpečnost potravin

Diskuse o umělé inteligenci v EU (EU AI Talk | Live edition #2)

Vydáno: 26. 10. 2023
Autor: KM EFSA

EFSA společně s Překladatelským střediskem pro orgány Evropské unie (Cdt), Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zahájily iniciativu „Společné síly EU pro umělou inteligenci“. Cílem této iniciativy je společně zkoumat a využívat výhody umělé inteligence (AI), sdílet odborné znalosti a podporovat synergie.

Série EU AI Talk je důležitou součástí této komunity a zahrnuje panely, v nichž se diskutuje o různých tématech souvisejících s umělou inteligencí, která se týkají Evropské unie. Letošní ročník bude nejen pokračovat ve zkoumání dopadu AI na evropský veřejný sektor, ale také se bude zabývat nedávnými pokroky, zejména v oblasti generativní AI a velkých jazykových modelů (LLM). Cílem akce bude dále zvýšit povědomí o virtuální komunitě AI v EU a posílit její postavení v širším ekosystému AI.

Akce EU AI Virtual Community – EU AI Talk | Live edition #2 se bude konat 22. listopadu 2023 (15:00-17:00 hod.).

Nadcházející panel se bude zabývat také transformačním potenciálem generativní umělé inteligence a velkých jazykových modelů (Large Language Models – LLM) v evropském veřejném sektoru. Cílem akce je nabídnout komplexní porozumění těmto technologiím a diskutovat o možnostech jejich odpovědného přijetí.

Konkrétními cíli jsou:

  • Hluboký ponor do virtuálního společenství EU pro umělou inteligenci a jeho role při utváření prostředí umělé inteligence.
  • Lepší pochopení rostoucího významu AI v rámci evropského veřejného sektoru a jejího dopadu na evropské agentury.
  • Pochopení dopadu generativní AI a LLM na veřejný sektor a agentury EU.
  • Diskuse o společných přístupech k odpovědnému zavádění a regulaci AI
  • Řešení výzev souvisejících s etikou, transparentností a správou při využívání pokročilé UI
  • Inspirace účastníků, aby se podíleli na odpovědném vývoji a implementaci AI

Akce je určena všem, kteří se zajímají o umělou inteligenci a její roli ve veřejném sektoru Evropské unie. Kromě členů virtuální komunity EU AI je zasedání otevřeno všem zainteresovaným stranám (univerzitám, nevládním organizacím, soukromým společnostem, orgánům veřejné správy atd.) i široké veřejnosti.

Veškeré informace o akci najdete na webu EFSA: EU AI Virtual Community – EU AI Talk | Live edition #2 | EFSA (europa.eu)

On-line registrace je možná do 17. listopadu zde: On-line registration

Zdroj: EFSA