Bezpečnost potravin

Diskuse o Morbus crohn a MAP

Vydáno: 16. 3. 2009
Autor:

Vědecké sdružení EU PathogenCombat bude diskutovat o podílu původce paratuberkulózy skotu MAP na Morbus crohn u lidí.  

Brno (aho/lme) – Veterinární klinika v Brně zve na anglicky moderovanou diskusi u kulatého stolu na téma Bakteriální spouštěče v etiologii Crohnovy choroby a jiných autoimunních a autozánětlivých onemocnění evropského vědeckého sdružení PathogenCombat. Od 14. do 16. května 2009 chtějí experti zmapovat roli původce paratuberkulózy skotu Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) při chronickém onemocnění Morbus crohn u lidí.
 
Moderátoři a účastníci diskuse:
Marcel A. Behr, Montreal, Kanada
Douwe Bakker, Lelystad, Nizozemsko
Joe O. Falkinham III, Blacksburg, USA
Karel Hruska, Brno, Česká republika
John Hermon-Taylor, Londýn, Velká Británie
Mogens Jakobsen, Kodaň, Dánsko
Ramon A. Juste, Bizkaia, Španělsko
Jindrich Kazda, Kiel, Německo
Jiri Mestecky, Birmingham, USA
Ivo Pavlik, Brno, Česká republika
Helena Tlaskalova, Praha, Česká republika
Miroslav Toman, Brno, Česká republika
Ulrich Sperling, Bern, Švýcarsko
 
Část I. :
Crohnova choroba
Výskyt, etiologie, patogeneze, diagnóza, terapie, epidemiologie, sociální faktory.
 
Část II:
Paratuberkulóza (Johnova choroba) I
Výskyt, etiologie, diagnóza, kontrola. Mycobacterium avium subsp. paratuberkulosis v mléce a mase.
 
Část III.:
Autoimunní a autozánětlivé choroby
Bakteriální spouštěče se speciálním zřetelem na mykobaktérie (peptidoglykans, muramylpeptidy, heat shock proteiny), genetické a environmentální faktory, prozánětlivé procytokiny.
 
Část IV.:
Mykobaktérie ve vodě, biofilmy a aerosoly
Environmentální faktory
 
Část V.:
Crohnova choroba a kojení
Významné asociace
 
Část VI.:
Mukosální imunita
Možné modifikace během postnatálního vývoje
 
Část VII:
Řešení některých dosud neobjasněných oblastí
Muramylpeptidy společně s MAP, alimentární patogeny společně s alimentárními alergeny, zoonózy společně s autozánětlivými onemocněními
 
Část VIII.
Klíčové problémy výzkumu
 
Část IX.
Doporučení orgánům EU zabývajícím se zdravotnictvím a bezpečností potravin a OIE
 
Další informace je možné získat v informačním letáku (pdf).
Registrační formulář je k dispozici zde (.doc).
 
EU Forschungsverbund „PathogenCombat“ diskutiert Paratuberkulose und Morbus Crohn 
[cit. 2009-03-13], www.animal-health-online.de