Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Dioxiny sledujeme, v ČR problém není do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Dioxiny sledujeme, v ČR problém není

Vydáno: 5.1.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.1. 2011.

V Německu v posledních dnech řeší nepříjemný problém se zjištěním nadlimitního množství dioxinů v krmném tuku, který byl použit pro výrobu krmných směsí pro drůbež a prasata. Existuje tedy závažné riziko, že se tyto rakovinotvorné látky kumulují v drůbežím mase, vejcích, popřípadě ve vepřovém mase prostřednictvím závadného krmiva.

Státní veterinární správa ČR neobdržela prostřednictvím Systému rychlého varování (RASFF) žádnou informaci, že by něco závadného směřovalo do ČR, ale jsme i v přímém kontaktu s orgány německého státního veterinárního dozoru.

Německá strana vydala prostřednictvím RASFF tyto informace: V listopadu bylo dodáno  celkem  526 tun krmného tuku od společnosti  Harles & Jentsch  do firmy Agrarhandelsgesellschaft mbH & Co (SAFU Zörbig) v Sasku - Anhaltsku. Společnost SAFU Zörbig použila krmný olej do krmných směsí pro prasata a drůbež v množství 2 - 3%.  Celkem přibližně 530 tun krmné směsi bylo vyrobeno 13. - 14. 11. 2010 a přibližně 542 tun 20. – 21. 11. 2010.

A důležitý dodatek, že kromě zásilky vajec do Nizozemska nesměřovala žádná zásilka mimo území Německa a všechny dotyčné farmy a hospodářství jsou uzavřeny.

Kdyby bylo zjištěno, že kontaminované krmivo, nebo potenciálně kontaminované potraviny byly odeslány na území ČR, byli bychom neprodleně informováni a jsme připraveni podniknout veškeré nezbytné kroky k tomu, aby se tyto potraviny nedostaly až ke spotřebiteli.
I přes to, že dioxinový problém je problémem nikoli českým, rozhodl Milan Malena, šéf SVS ČR, o jistých preventivních krocích: vytipovat distribuční centra, kam by mohly směřovat potenciálně závadné německé výrobky a odebrat u některých kontrolní vzorky a vyšetřit je na přítomnost dioxinů.

Nicméně lze zopakovat, že na základě dosavadních poznatků, informací a zjištění nejsou na českém trhu, ani potenciálně závadné výrobky ani krmivo, což je dobrá zpráva jak pro zákazníky, tak pro chovatele hospodářských zvířat. Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna distribuce kontaminovaného krmiva do ČR, a vzhledem k výsledkům pravidelného monitoringu cizorodých látek, který celoročně provádí Státní veterinární správa, lze říci, že výrobky českých producentů jsou v tomto ohledu zcela bezpečné. V posledních 5 letech nebyl zjištěn žádný nadlimitní nález dioxinů v produktech živočišného původu.

Je celkem pochopitelné, že situaci s jistým znepokojením sledují jak zástupci chovatelských svazů, zemědělců, výrobců potravin i spotřebitelů, proto podle Milana Maleny Státní veterinární správa ČR uvádí, že bude situaci pečlivě ve spolupráci s Agrární komorou a Potravinářskou komorou nadále sledovat a bude i nadále v kontaktu s německou stranou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021