Bezpečnost potravin

Dioxinovým skandálem bylo postiženo i hovězí maso  

Vydáno: 30. 11. 1999
Autor:

Analýzy prokázaly i kontaminaci hovězího masa irské provenience dioxinem. Na rozdíl od vepřového masa byla v tomto případě zákonem stanovená hranice překročena „pouze“ dvoj až trojnásobně.

(lid) – Irský skandál s masem kontaminovaným dioxinem se dále rozšiřuje. Po nálezu dioxinu ve vepřovém mase byla přítomnost tohoto jedu prokázána také v mase hovězím, jak uvedly irské úřady v Dublinu v úterý 9. 12. Akce zpětného dohledávání u vepřového masa, která byla zahájena 7. 12., bude pokračovat dál, uvedla tisková agentura DPA. Riziko, že by došlo k ohrožení zdraví, je krajně nízké, prohlásil ministr zemědělství Brendan Smith. Postižená stáda byla nyní odporažena, již vyrobené maso se nedostalo na trh.
 
Celkem byly u třech vzorků z jedenácti testovaných stád skotu zjištěny koncentrace dioxinu podobných směsí PCB (polychlorované bifenyly) překračující zákonem povolenou limitní hranici. Postiženým zvířatům byl podávána kontaminované krmiva. U skotu byla toleranční mez překročena dvoj až trojnásobně, zatímco u prasat byla naměřená hodnota vyšší 80 až 200krát.
 
Všechno hovězího maso ze supermarketů mohou spotřebitelé bez obav zkonzumovat, protože případ není srovnatelný s mírou kontaminace u masa vepřového, prohlásil mluvčí irského Úřadu pro bezpečnost potravin FSAI, Alan Reilly. Krátkodobá konzumace masa s takovou mírou kontaminace nepředstavuje žádné ohrožení zdravotního stavu.
 
Irské úřady nejprve detekovaly 45 stád, která byla zásobována krmivy kontaminovanými dioxinem a pozastavily kvůli testování jejich přesuny. Osm „čistých“ farem mohlo opět zahájit svůj provoz.
 
Zemědělci postižení dioxinovým skandálem nemohou počítat s penězi z kasy EU. Pro tyto případy neexistuje žádný mechanismus, uvedla Evropská komise v Bruselu. Je ale možné, že irská vláda vyplatí odškodnění i navzdory směrnicím EU upravujícím poskytování státních podpor. Téměř 2 000 zaměstnanců masozpracujícího průmyslu jsou nyní bez práce poté, co byly zastaveny všechny obchodní aktivity s produkty z vepřového masa jak v rámci Irska, tak i směrem do zahraničí. Ztráty masného průmyslu jsou odhadovány na 100 milionů EUR.          
 
Auch irisches Rindfleisch vom Dioxinskandal betroffen
[cit. 2008-12-10], www.animal-health-online.de