Bezpečnost potravin

Dioxinová bublina splaskla, nikdo si nevšiml

Vydáno: 21. 1. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21.1. 2011.

Je to tak, „drama“ skončilo a jeho aktéři odcházejí bez potlesku, neboť divákům je možná trapné, že na to skočili?

Podle informací z Německa, kde problém s kontaminovaným krmivem vznikl, se ukazuje, že když už se zhruba v 10 % zjistí v mase nadlimitní množství dioxinů, jde o tak minimální překročení přísné normy, že opravdu k přímému ohrožení zdraví člověka nemohlo dojít. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že kdyby se na aféru s kontaminovaným krmivem nepřišlo, zdravotní riziko by existovat opravdu mohlo.

Jak Státní veterinární správa ČR včera uvedla, ve vzorcích masa z Německa se nezjistilo nadlimitní množství dioxinů a neprokázalo se to ani v dalších zásilkách, ze kterých byly odebrány vzorky. Dnes máme již 22 vzorků negativních (z 31). Zákazníci tedy nemají nejmenší důvod k obavám.

Ve včerejší anketě Hospodářských novin položili otázku „Měl by stát zakázat prodej německých produktů, i když se zatím žádné vzorky s dioxiny neodhalily?“ Lidé odpověděli v 91 % ANO!

Jak těžko se asi odpovídá na tak zavádějící otázku. Připusťme, že státem se může rozumět orgán, který může zákaz vyslovit, tedy Státní veterinární správa. Ale za prvé, k zákazu nebyl žádný důvod, tím méně nyní. Za druhé, orgán státního veterinárního dozoru může něco zakázat jedině na základě důvodného podezření, že úřady země původu nekonají, tak jak mají (navíc zákaz může vydat, popřípadě schválit, jen Evropská komise). A podezření zde nebylo, přestože se objevily snahy toto tvrdit.

Není, a ani nebyl důvod k žádné panice. A pokud jde o české výrobky, soustavně se přesvědčujeme, že vyhovují limitům pro dioxiny i pro jiné kontaminanty, například na základě uskutečňování Plánu monitoringu cizorodých látek.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.