Bezpečnost potravin

Digestát z bioplynových stanic k hnojení zeleniny

Vydáno: 30. 1. 2009
Autor:

V dvouletých pokusech v Belgii byly porovnávány účinky hnojení kukuřice a póru digestátem s účinky aplikace minerálních hnojiv.

Belgičtí odborníci zkoumali efekt hnojení zeleniny digestátem z bioplynové stanice. Podobně jako u jiných organických hnojiv jde také zde o zhodnocení obsahu živin a jejich účinku. Vzhledem k tomu, že složení digestátu podle vstupního materiálu silně kolísá, je každopádně vyžadována obsáhlá analýza. Kromě toho je potřeba znát účinnost popř. dostupnost jednotlivých živin rostlinám.
Velká část obsahu dusíku není rostlinám dostupná. Důležitý je podíl amonného dusíku, nitrát obsažen není. V důsledku většinou relativně vysoké hodnoty pH digestátu vzniká nebezpečí vyprchání amoniaku. Proto se doporučuje aplikovat digestát do půdy pokud možno těsně před výsevem a injekční technikou.
V polních pokusech v roce 2006 a 2007 byl zkoumán účinek aplikace digestátu na kukuřici a pór. V testu bylo 50 % potřeby dusíku dodáno prostřednictvím digestátu. V kontrolní variantě pokusu byla použita běžná minerální hnojiva.
U póru s výsadbou v červnu 2006 vykázala varianta pokusu hnojená digestátem v prvních týdnech nepatrnou retardaci růstu a mírně světlejší barvu rostlin. Začátkem října již nebyl zaznamenán žádný rozdíl. Při sklizni však byl výnos významně nižší.
V pokusu v roce 2007 nebyl zřetelný žádný rozdíl mezi variantami. Také při sklizni byly výnosy srovnatelné. Pokusy tedy ukázaly, že digestát ze zařízení na výrobu bioplynu je cenným hnojivem.