Bezpečnost potravin

Diagnóza potravinové alergie dnes a v budoucnu

Vydáno: 27. 7. 2007
Autor: pospisilova

V rámci projektu EuroPrevall se vyvíjejí přesnější způsoby stanovení potravinové alergie.

Pokud osoby samy provádějí diagnózu alergie na potraviny, je značně nespolehlivá a vede k velkému nadhodnocování. Zbytečné vyloučení určitých potravin může mít nepříznivý dopad na příjem nutričních látek. Osoby s potravinovou alergií se proto spoléhají na přesnou diagnózu, na základě které vylučují z jídelníčku jen ty potraviny, na které reagují a zbytečně se tak nemusí ve stravě omezovat. Přesná diagnóza potravinové alergie je specializovaný postup, který vyžaduje značné klinické zkušenosti. V současné době mají lékaři k dispozici řadu diagnostických testů a postupů. Každý ale má své výhody a nedostatky. Je třeba další výzkum, který by vedl k vývoji přesnějších, pohodlnějších a méně nákladných testů.
EuroPrevall je velký evropský výzkumný projekt, který se zaměřuje na zlepšování kvality života osob s alergií na potraviny. Jednou z možností, jak tohoto docílit, je vývoj nových diagnostických testů, které napomohou osobám účinněji regulovat jejich alergii na potraviny. Nové testy rovněž poskytnou jasnější přehled o počtu osob alergických na různé druhy potravin v rámci Evropy. V příloze je úplný text zprávy o “Diagnóze potravinové alergie dnes a v budoucnu”.