Bezpečnost potravin

DG SANTE (dřívější zkratka DG SANCO)

Vydáno: 16. 1. 2015
Autor: lepeskova

Organizační struktura DG SANTE od 1. 1. 2015

DG SANCO má od 1. 1. 2015 novou zkratku DG SANTE – DG Health and Food Safety – Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Organizační struktura zde

Webové stránky zde