Bezpečnost potravin

Dětská obezita v teorii a praxi 2010

Vydáno: 23. 9. 2010
Autor: berankova1

5. konference odborníků zabývajících se obezitou dětí a dorostu proběhne 12.-13.11. 2010.

Pořadatel konference: Společnost pro výživu, o. s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. ve spolupráci s Českou pediatrickou společností ČLS JEP, Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a Lázně Poděbrady a.s., Léčebna Dr. L. Filipa

Místo konání: Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, nám. T. G. Masaryka 433/II, Poděbrady

Program:
(Výběr z přednášek)
Diabetes mellitus 2. typu u dětí a dospívajících
Vztah obezity a hypertenze u dětí
NAFLD a obezita u dětí a adolescentů
Novinky v obezitologii
Hodnocení stavu výživy a tělesného složení v pediatrii – 25 let zkušeností motolského pracoviště
Školní jídelny v boji proti dětské obezitě
Studie WHO – současný stav stravování a pohybové aktivity ve školách
Epidemie obezity u dětí
Teoretické zázemí dětské obezitologie a její realita: rozpor slov a činů

Ovlivnění lipidemie po absolvování lázeňského pobytu
Komplexní metabolické změny u obézních dětí
Komparace dietních, režimových a farmakologických opatření při léčbě hyperlipidemií v dětském věku
Projekt COPAT. Asociace viscerálního tuku s markery metabolického syndromu u českých adolescentů

•  Program a organizační pokyny
•  Přihláška Dětská obezita v teorii a praxi 2010 – Přihlášku je potřeba zaslat do 30.10. 2010, v případě požadavku na ubytování nejpozději do 15.10. 2010.

Zdroj:  Společnost pro výživu