Bezpečnost potravin

Detekce reziduí veterinárních léčiv v mléku

Vydáno: 30. 3. 2009
Autor:

Přehled skríningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v syrovém kravském mléku.

Na národní i mezinárodní úrovni se věnuje stále větší pozornost posuzování rizika z výskytu reziduí veterinárních léčiv v potravinách a zavádějí se příslušní opatření ke snižování tohoto rizika.
V přehledové práci, která vznikla za podpory MŠMT (Projekt č. MSM 6215712402), se popisují různé metody používané pro monitoring antimikrobiálních agents.
 
Czech Journal of Food Sciences 26, 2008, č. 6, s. 393–401

Přístup k ostatním vydáním časopisu Czech J. Food Sci. je zde. Uvedený časopise si lze rovněž v tištěné podobě zapůjčit v ZPK.