Bezpečnost potravin

Detekce a řešení problému aflatoxinů

Vydáno: 24. 8. 2007
Autor: pospisilova

Společnost CGIAR vyvinula rychlý, jednoduchý a levný kit na detekci aflatoxinů využívající metodu ELISA.

Jedním z nedávných výsledků integrované mezinárodní kolaborativní studie CGIAR zaměřené na detekci a management aflatoxinů je vývoj jednoduchého, rychlého a nenákladného testovacího kitu pro detektování potenciálně smrtelných toxinů. Aflatoxiny jsou mykotoxiny produkované plísněmi jako jsou Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus, které se vyskytují přirozeně ve vzduchu a v půdě. Nejčastěji napadenými komoditami jsou obiloviny a ořechy. Riziko infekce je vysoké zejména u sklizně oslabené suchem nebo skladované ve vlhku. Konzumace větších množství potravin kontaminovaných aflatoxiny může vést k fatálním poškození jater a intestinálního traktu. Nižší množství přijímané po delší dobu může způsobovat rakovinu. U dětí vystavených účinku aflatoxinů dochází ke zpomalení růstu a snížení imunity s následnou vyšší náchylností k HIV a malárii. Farmáři v Africe přicházejí každoročně o miliony liber v důsledku neprodejnosti obilí kontaminovaného aflatoxiny, řada Afričanů onemocní kvůli konzumaci kontaminovaných potravin. V roce 2004 kupř. v Keni onemocnělo 300 osob a 125 jich zemřelo na otravu aflatoxinem. Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) tvořená pracovníky z řady světových výzkumných center vyvinula rychlý, jednoduchý a levný kit na detekci aflatoxinů využívající metodu ELISA. Dosud bylo testování příliš nákladné a pro četné farmáře v rozvojových zemích obtížně použitelné. Nový kit snižuje cenu testování sklizně z 25 USD na 1 USD za jeden vzorek a může se používat na všech typech farem. Nový test je jedním z prostředků boje proti aflatoxinové kontaminaci, které mezinárodní tým vyvinul. Další metody využívají prostředků biologické kontroly, programy šlechtění plodin na rezistenci vůči plísním produkujících aflatoxiny aj. Více informací na adrese