Bezpečnost potravin

Den otevřených dveří Zelená pumpa-Chraštické ekocentrum

Vydáno: 3. 5. 2007
Autor: pospisilova

Součástí projektu jsou akce určené zemědělcům, kteří hledají ekologicky šetrné alternativy hospodaření v návaznosti na využívání obnovitelných zdrojů energie a obnovu venkova

Občanské sdružení Konopa ve spolupráci s partnery zahájilo 1. 4. 2007 provoz ekologickoenergetického informačního a vzdělávacího střediska

Zelená pumpa – Chraštické ekocentrum

Součástí projektu jsou akce určené zemědělcům, kteří hledají ekologicky šetrné alternativy
hospodaření v návaznosti na využívání obnovitelných zdrojů energie a obnovu venkova. Zveme
Vás na první z těchto akcí:

Den otevřených dveří pro zemědělce

10.5.2007, Chraštice 7

(budova u benzínové pumpy ÖMV na strakonické silnici)

Program:

13:00 Prezence
13:30 Představení projektu Zelená pumpa, Linda Klvaňová, koordinátorka projektu
13:40 Šetrné hospodaření v zemědělské krajině – Milan Kouřil, Daphne ČR – Institut aplikované
ekologie
14:00 Zemědělství jako zdroj obnovitelné energie – Jan Habart, CZ Biom – sdružení pro
biomasu
15:45 Plodina budoucnosti českého zemědělství: konopí seté – Hana Gabrielová, agroporadce
15:14 Pěstování konopí setého v ČR v roce 2007 – Václav Říha, Hemp-production CZ
16:00 Diskuze, prohlídka ekocentra, exkurze do lisovny konopného oleje
Součástí akce bude soubor tištěných materiálů k prezentovaným tématům.
Účast na akci je zdarma.

Hana Gabrielová

agroporadkyně projektu Zelená pumpa

email: hanka@ecn.cz

GSM: 777027012

www.konopa.cz

Další připravované akce projektu Zelená pumpa v roce 2007:

září – polní den konopí

prosinec – celodenní seminář pro zemědělce

www.zelenapumpa.cz

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kudy do Chraštic na ekocentrum Zelená pumpa?

Z Prahy: po strakonické silnici z Smíchova směrem na Strakonice
Z Českých Budějovic: směr Písek – Praha
Z Plzně: směr Rožmitál – Březnice – Mirovice – Praha

Budova ekocentra se nachází nad benzínovou pumpou OMV na strakonické silnici