Bezpečnost potravin

Definitivní zákaz bakteriofágů

Vydáno: 10. 8. 2009
Autor:

Evropská komise stanovila definitivní zákaz používání bakteriofágů k dekontaminaci produktů živočišného původu.

Účinnost bakteriofágů jako pohlcovačů bakterií je prokázána, ale  je otázkou jak zajistit jejich bezpečné používání. Posuzování bakteriofárů nastalo, když  Finsko žádalo o pravidla pro používání a klasifikaci bakteriofágů aplikovaných do potravin s cílem odstraňování patogenních listerií z povrchu. Mělo se také vyřešit, zda by se jednalo o aditiva nebo o látky pro snížení povrchové kontaminace. Komise rozhodla o zákazu používání.
Úřad FDA v USA schválil použití určité směsi virů (bakteriofágů) k ošetření potravin určených k přímé konzumaci (viz Bacteria-eating virus approved as food additive.)
Úřad EFSA vydal v květnu pozitivní stanovisko (EFSA: EFSA-Q-2008-400) týkající se účinku bakteriofágů, které se však netýkalo hlediska bezpečnosti (viz EFSA se vyjádřil k použití bakteriofágů).

EU Food Law, 2009, č. 15