Bezpečnost potravin

Definice nanomateriálů

Vydáno: 11. 11. 2010
Autor:

Evropská komise se usnesla na kritériích pro definici nanomateriálů. Návrh čeká proces schvalování.

Konečně byl vytvořen návrh definice nanomateriálů. Definice sestává ze tří kritérií, přičemž stačí, aby materiál splnil jedno z nich.

Kritéria nanomateriálu:

–         sestává z částic, z nichž nejvýše 1 % přesahuje pravidlo, že jeden nebo více vnějších rozměrů nepřesahuje 1 až 100 nm nebo
–          u nichž jeden nebo více rozměrů vnitřní nebo povrchové struktury nepřesahuje 1 až 100 nm nebo
–         má  specifický povrch (povrch vztažený na objem) větší než 60 m2/cm3. s výjimkou matriálů sestávajících z částic menších než 1 nm.

Z hlediska řady organizací může být problém v tom, že nejsou zahrnuty částice větších rozměrů. Do r. 2012 má podle tohoto návrhu proběhnout průzkum ověřující oprávněnost navrhované hodnoty.

Další kroky jsou v rukou Komise a Parlamentu.


EU Food Law, 2010, č. 458, s. 12