Bezpečnost potravin

Deficitu bóru v cukrovce je třeba předcházet

Vydáno: 3. 6. 2009
Autor:

Příčinou deficitu bóru je často špatná dostupnost rostlinám. Řešením je hnojení na list.

Deficit bóru se většinou vyskytuje na stále stejných plochách cukrovky. Důvodem je často špatná dostupnost mikroživin. I při dostatečném obsahu v půdě může být příjem kořeny kvůli suchu, příliš vysoké hodnotě pH nebo na velmi lehkých, písčitých půdách blokován.
V takových případech se doporučuje hnojení na list při zapojení řádků (přibližně v první polovině června) zhruba 750 g/ha čistého bóru. Jako preventivní opatření je možné aplikovat také 150 g/ha čistého bóru spolu s třetím postemergentním ošetřením herbicidy koncem května/začátkem června. Tím se výrazně sníží riziko výskytu srdéčkové suché hniloby. Kromě toho je cukrovka v této fázi méně citlivá a aplikaci lépe snáší.
Pro pozdější termín sklizně na deficitních stanovištích se také doporučuje přidat 150 g/ha čistého bóru k časnému fungicidnímu ošetření koncem července/začátkem srpna.
Top Agrar, 2009, č. 6, s. 45