Bezpečnost potravin

Databáze výrobků z ekologické produkce

Vydáno: 13. 10. 2007
Autor: pospisilova

Je zprostředkován přístup do mezinárodní databáze biovýrobků (39 výrobkových kategorií potravin).

Na internetových stránkách společnosti Iporex je k dispozici databáze výrobků z ekologické produkce. Uvedená databáze obsahuje více než dva tisíce výrobkových skupin a více než 14 tisíc kontaktů na výrobce, velkoobchodníky, maloobchodníky, certifikační společnosti a organizace, které aktivně podporují ekologickou produkci potravin. Kromě těchto informací jsou zde uveřejňovány zprávy významných organizací věnujících se biovýrobkům a dále informace o více než 50 obchodních akcích (výstavy, veletrhy).
Aby byla databáze přístupná co nejširšímu okruhu uživatelů, je obsah internetových stránek k dispozici v šesti jazycích (němčině, angličtině, španělštině, francouzštině, italštině a ruštině). Databáze má napomoci výrobcům, aby se lépe uplatnili se svými výrobky na trhu. Pro spotřebitele se tak naskýtá příležitost, že najdou na pultech obchodů širší sortiment biovýrobků.
 
Přístup do databáze: www.organic-bio.com
 
Databáze je volně přístupná pro:
1. vyhledávání (searching),
2. prohlížení (browsing).
Prohlížet si lze biovýrobky zařazené do 39 výrobkových skupin. Pro každý výrobek je uvedena kompletní informace o dodavateli (adresa, telefon, e-mail, internetová stránka, kontaktní osoba a řada dalších informací).
Funkci vyhledávání lze pravděpodobně nejlépe využít k vyhledávání dodavatelů biovýrobků z určité země. Například pro Českou republiku je v databázi celkem 43 odkazů.  

www.organic-bio.com