Bezpečnost potravin

Databáze glykemických indexů potravin

Vydáno: 27. 8. 2008
Autor:

V USA vytvořili databázi GI pro více než 18 tisíc potravin. Je určena k posuzování potravin z hlediska vlivu na zdraví.

Glykemický index (GI) pro referenční potravinu (glukózu nebo bílý chléb) je 100, GI pro testovanou potravinu se stanovuje na základě poměru ploch pod glykemickou křivkou u testované potraviny a referenční potraviny x 100.
Existuje mnoho faktorů, které určují GI potraviny. Potraviny, ve kterých se škrob snadno odbourává trávicími enzymy, mají obecně vysoký GI (uvolněné molekuly glukózy se rychle absorbují). Čištěním zrna, snižováním velikosti zrna drcením, extrudováním nebo vločkováním se škrob vystavuje účinkům enzymů a zvyšuje se tak GI. Typ škrobu je další faktor, který má vliv na GI. Amylopektin se svojí rozvětvenou strukturou se snáze tráví než amylóza. To vysvětluje různé hodnoty GI u různých druhů rýže (liší se v poměru jednotlivých typů škrobu). Rezistentní škrob, vláknina stravy, neporušená cereální zrna, organické kyseliny vznikající fermentací, tuky a mléčné bílkoviny snižují GI potravin. Typ cukru hraje také roli. Potraviny s vysokým obsahem sacharózy mají často nižší GI než potraviny bohaté na škrob, neboť pouze polovina molekuly sacharózy je tvořena glukózou. Zbytek je fruktóza, která má malý vliv na postprandiální (následující po jídle) glykémii.
Výzkumníci na the University of Sydney (Autrálie) klasifikovali potraviny podle GI takto:
– potraviny s nízkým GI (GI = 55 nebo nižší),
– potraviny se středním GI (GI = 56–69),
– potraviny s vysokým GI (GI = 70 nebo vyšší).
Pokud se použije jako referenční potravina bílý chléb, je GI potravin 1,43krát vyšší.
Na internetové adrese the University of Sydney (www.glycemicindex.com) je přístup do databáze GI pro asi 750 mezinárodních potravin.
Výzkumníci, kteří studují vliv stravy s vysokou a nízkou hodnotou GI na chronická onemocnění, potřebují mít k dispozici údaje o GI pro mnohem větší škálu potravin. Na the University of Minnesota (USA) vytvořili databázi GI, která obsahuje hodnoty GI pro více než 18 000 potravin (NDSR database).