Bezpečnost potravin

Databáze evropských expertů pro spolupráci s EFSA

Vydáno: 6. 6. 2008
Autor:

EFSA vyzývá vědecké odborníky z EU, aby se zaregistrovali do nové databáze expertů pro spolupráci s EFSA.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je orgán EU pro vědecké posuzování rizika souvisejícího s bezpečností potravin a krmiv, výživou, pohodou zvířat, ochranou rostlin a zdravím. Dne 5. června 2008 EFSA zveřejnil přístup do databáze předních vědeckých expertů v Evropě, kteří budou EFSA napomáhat v jeho činnosti. EFSA proto vyzývá vědecké odborníky, aby se zaregistrovali do této nové databáze expertů, kterou bude při své činnosti (posuzování rizika) využívat vědecký výbor a vědecké panely EFSA.
Vzhledem k tomu, že se pracovní zátěž EFSA stále zvyšuje, rozhodl se EFSA ve spolupráci s členskými státy zřídit tuto databázi vědeckých expertů a to z toho důvodu, aby i nadále mohl poskytovat nezávislá vědecká stanoviska vysoké kvality.
Experti z této databáze budou přizváni k určité vědecké aktivitě. Pokud se zúčastní práce, obdrží náhrady (cestovné a stravné) a určitou odměnu související s jejich podílem na práci EFSA.
 
Zdroj: EFSA